henkgrissenHenk Grissen was 21 jaar dirigent van het A-slagwerkensemble van 1983 - 2004. Onder zijn leiding werden grote successen behaald zoals 2x nationaal kampioen, 1x vice wereldkampioen en 2x winnaar van het WMC te Kerkrade.

Henk Grissen werd op 12 september 1957 geboren in Westerhaar. Op zijn achtste speelde hij reeds bij de plaatselijke muziekvereniging Soli Deo Gloria. Hier kreeg hij zijn eerste muzieklessen op trompet. Na een jaar werd de trompet verwisseld voor een trom, z'n eerste slagwerklessen kreeg hij van de heer P.H.A van Nieuwland. Van 1982 tot 1996 was hij instructeur van de slagwerkgroep van SDG Westerhaar. Tot aan z'n militaire dienstijd behaalde hij alle slagwerkdiploma's en trompetdiploma's aan de streekmuziekschool Almelo. Als kleinetromsolist behaalde hij vele grote successen, waaronder het Nederlands Kampioenschap solist en kleine ensembles van de K.N.F. Zijn militaire diensttijd vervulde hij bij het Tamboerkorps der Intendance te Amsterdam, dat onder leiding stond van Jan Vlijm. Hier behaalde hij het instructeursdiploma van de Bond der Orkestdirigenten. Op latere leeftijd ging Henk Grissen slagwerk studeren aan het conservatorium te Enschede. Hij kreeg les van F.v.d.Starre, Fred Vogels, Heinz Welker en Nippi Noya. Henk Grissen was in zijn muzikale loopbaan o.a. ook dirigent van SDG Westerhaar, St.Caecillia Geesteren, De Broederband Beerzerveld en het slagwerkensemble St.Gregorius uit Hertme. Als docent van de S.A.M. Overijssel hebben vele slagwerkers onder zijn leiding hun diploma mogen behalen. Naast het lesgeven en dirigeren was hij tevens verbonden aan het N.I.B. waar hij deel uitmaakte van de beoordelingcommissie repertorium. Andere werkzaamheden waren het componeren van slagwerkmuziek, examineren van slagwerkexamens en instructeurexamens van de B.v.O.

Henk Grissen is 8 juni 2008 plotseling overleden.