1935 tot 1985

27 februari 1935 werd de Christe­lijke Muziekvereniging SOLI DEO GLORIA opgericht. Het begin is hoopvol: Bij de oprichtingsvergadering worden 28 leden ingeschreven. In de beginperiode heeft de vereniging het niet gemakkelijk, hetgeen ook van de oorlogsjaren kan worden gezegd: Wel gaan in die tijd de repetities zoveel mogelijk door. Dirigenten in de éérste jaren zijn de heren Kroon, Dekker en Otten. Na de oorlog staat het orkest jaren onder leiding van de Heer Brouwer. De resultaten zijn wisselend in die periode. In 1958 wordt de Heer Brouwer opgevolgd door de heer Henk Egberts uit Dedemsvaart. Onder zijn bezielende leiding wordt al snel goed gemusiceerd op concerten en concoursen. Ook wordt vaak medewer­king verleend aan kerkdien­sten en plaatselijke festivitei­ten. Voorts wordt in die tijd een Burgerij commissie opgericht die erin slaagt vol­doende middelen bijeen te brengen voor SDG's eerste uniformen.

In 1960 wordt een drumband opgericht. De eerste instructeur is de heer Johan Grotenhuis. In de 60­er jaren komt de gehele vereniging in een stroomversnelling. Het ledenaantal groeit gestaag. Zowel het orkest als de drumband presteren herhaaldelijk goed op diverse concoursen. Het orkest promoveert uiteindelijk zelfs naar de vaandelafdeling. Ook op organisatorisch gebied is men zeer actief. De 'Taptoe Ommen' is in die jaren een begrip tot ver buiten de regio. Verder worden er diverse concertreizen ondernomen naar o.a. Duitsland en Zwitserland.

In het begin van de 70-er jaren wordt een lang gekoesterde wens werkelijkheid. Aan het Molenpad wordt door zelfwerkzaamheid van de leden, een prachtig verenigingsgebouw gerealiseerd met de toepasselijke naam: 'DE BOMBARDON'. In 1974 wordt de heer Eg Leemhuis uit Almelo dirigent van het orkest. De heer Herman Reynders uit Nijverdal leidt dan reeds enkele jaren de drumband.

ln 1980 wordt de drumband omgevormd tot een tamboer- en trompetterkorps. Muzikaal presteren zowel het orkest als de drumband in de 70-er jaren heel verdienstelijk, hetgeen te beluisteren valt op de LP die in 1980 wordt opgenomen ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. In 1982 neemt de heer Leemhuis ook het tamboer- en trompetterkorps onder zijn hoede. Ook in deze periode is SDG vaak actief in de Ommer gemeenschap. In 1983 wordt de heer Henk Mink uit Gramsbergen dirigent van het orkest en neemt de heer Henk Grissen uit Westerhaar de scepter over bij het tamboer- en trompetterkorps.