Informatie over de opleidingen    

Het muziekonderwijs in Ommen wordt verzorgd door de stichting HaFaMO. Ook de leerlingen van SDG Ommen worden opgeleid via deze in 2011 opgerichte stichting. De leerlingen krijgen les van bevoegde leerkrachten. De opleidingen starten elk jaar in september. Orkestleerlingen kunnen na 6 maanden les instromen in het C-orkest. Na het behalen van het A-diploma kan men doorstromen naar het B-orkest. De slagwerkleerlingen beginnen na 6 maanden les in het C-slagwerkensemble, en kunnen na twee jaar deel gaan uitmaken van het B-slagwerkensemble.

Aanmelden en opzeggen

  • Nieuwe leerlingen kunnen zich gedurende het gehele lesjaar aanmelden bij de opleidingscoördinator.
  • Een lesjaar begint 1 september en eindigt 31 augustus.
  • De vereniging sluit per leerling een jaarcontract af met HaFaMO. Daarom gaat een leerling ook voor een volledig lesjaar een verbintenis aan met de vereniging. Tijdens het lesjaar opzeggen is wel mogelijk, maar met dien verstande dat voor het hele jaar het lesgeld doorbetaald moet worden.
  • Opzeggen kan gedurende het gehele lesjaar. Echter, uiterlijk 1 juni moet de vereniging bericht hebben als de leerling wil stoppen, per e-mail. Gebeurt dit niet, dan wordt automatisch de verbintenis met de vereniging voortgezet.
  • Opzeggen kan alleen bij de opleidingscoördinator. Dus niet bij de docent of de stichting HaFaMO.

Coördinatie opleidingen

Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met onze opleidingscoördinator. Hieronder vindt u de contactgegevens.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

opleidingscoördinatoren:

Moniek Klunder     06-51018111

Simone Makkinga 06-24908222 

 


logo HaFaMO

Stichting Harmonie Fanfare Muziekonderwijs Ommen (HaFaMO)

Meer informatie over de Stichting HaFaMO is te vinden op hun website:

www.hafamo.nl

Jeugdcultuurfonds

 De gemeente Ommen is aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Overijssel. Kinderen die door geldgebrek thuis niet kunnen meedoen aan culturele activiteiten, kunnen bij de gemeente Ommen een beroep doen op dit Jeugdcultuurfonds.

 Het Jeugdcultuurfonds is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar, die graag willen dansen, muziek maken, tekenen of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten.

 Lees hier meer over het Jeugdcultuurfonds:

www.ommen.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/werk-en-inkomen/ondersteuning-bij-laag-inkomen/jeugdcultuurfonds.html

Moniek Klunder 06-51018111

Simone Makkinga 06-24908222 

 Opleiding coördinator