Zaterdag 21 april 2012 organiseert de bond CBOW samen met muziekvereniging De Bazuin een solistenconcours voor blazers en slagwerkers. De Bazuin viert dit jaar haar 40-jarige jubileum en mede ter gelegenheid hiervan wordt het solistenconcours dit jaar in Ommen gehouden. Van de kant van SDG komen dit jaar 21 optredens, waarvan 9 blazers- en 12 slagwerkoptredens. De aanvangstijd is 9.00 uur. Bij "lees meer" een lijst met de deelnemers en de volgorde.

Tijdens een solistenconcours kunnen blazers en slagwerkers alleen of in een klein ensemble een muziekwerk ten gehore brengen aan publiek. Een solistenconcours is een echte wedstrijd waarbij de deelnemers worden beoordeeld door een deskundige jury met een cijferlijst en een toelichting. Daarnaast wordt in zes divisies gestreden om het hoogste aantal punten. Degene met de hoogste punten per divisie wint een beker. Dit is weer onderverdeeld in 2 secties, A (blazers) en  B (slagwerk). Voor beide secties zijn dus afzonderlijk bekers beschikbaar.

Deelname is mogelijk voor alle spelende leden. De jeugd van SDG Ommen wordt vanaf diploma A extra gestimuleerd om mee te doen. Dit kan als solist (met evt. pianobegeleiding), maar ook in ensemblevorm als duo, trio, kwartet of kwintet. Als je als solist wilt optreden moet je wel rekening houden met een bijdrage in de kosten van de pianist.

De docenten van TacT zijn allen op de hoogte van het concours en stimuleren hun leerlingen om deel te nemen. Ook doen zij een deel van de begeleiding/instuderen van het muziekstuk.

Van SDG Ommen wordt de deelname gecoördineerd door Sharon Kleinjan en Albert Seinen (blazers) en Karst Veurink (slagwerkers).

Het solistenconcours wordt gehouden in het Baken, Trompstraat 2 te Ommen.

Deelnemerslijst SDG Ommen

Deelnemerslijst totaal en volgorde optredens