De Rabobank Vaart en Vechtstreek clubkas campagne heeft ons €961,50 opgebracht!
Alle stemmers hartelijk bedankt hiervoor! Zonder uw clubhart was dit niet mogelijk geweest.