De regering heeft 15 maart jl. extra maatregelen genomen om uitbreiding van het corona-virus te voorkomen. Wij hebben als vereniging besloten dat er in elk geval tot 6 april geen muzikale activiteiten plaatsvinden.
Hieronder vallen onder andere optredens, repetities en muzieklessen.
Wij hopen u na deze periode weer bij een van onze activiteiten te ontmoeten.