Van 28 mei tot en met 5 juni wordt er door onze muzikanten van weer gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze collecte is ook wel bekend onder de naam Anjeractie.

De opbrengst van de actie wordt door SDG besteed aan instrumenten en het ondersteunen van de opleiding van de jeugdleden. Vanwege de coronamaatregelen zijn we veel inkomsten misgelopen en daarom kunnen we uw donatie goed gebruiken.
Net als vorig jaar, vindt ook dit jaar de collecte online plaats. En ook dit jaar is de gehele opbrengst van de collecte voor SDG.

Voor donatie gebruikt u deze link: https://qr3.ideal.nl/4524f8b4-392f-4530-b647-f783251fc627