Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2023 werden vier jubilarissen in het bijzijn van familie en diverse leden in het zonnetje zetten.

Rik van der Snel en Bart Tip zijn beide 25 jaar lid van onze vereniging, Dineke Seinen vierde haar 40 jarig jubileum en Erna Makkinga haar 50 jarig jubileum. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd van alle jubilarissen herinneringen opgehaald uit de jaren binnen onze vereniging. Diverse leuke anekdotes en gebeurtenissen zijn hierbij opgehaald. Na de huldiging werden de jubilarissen gefeliciteerd en kon er geproost worden op het behaalde jubileum.