Maandagmiddag 30 April heeft Soli Deo Gloria meegelopen met de Koninginnedagoptocht in Ommen.

Vrijdagavond 27 april heeft Soli Deo Gloria de traditionele lampionnenoptocht begeleid. Zowel de A- als de B-onderdelen van de vereniging waren van de partij zodat er een grote groep van 90 muzikanten op straat liep.  

Bij het solistenconcours op zaterdag 21 april 2012 in het Baken te Ommen hebben de deelnemers van SDG goede resultaten behaald. In totaal waren er van SDG 19 optredens waarvan er 17 een 1e prijs behaalden. Daarbij behaalden 5 SDG deelnemers het hoogste aantal punten in hun divisie en zij wonnen daarmee een beker.

Zaterdag 21 april 2012 organiseert de bond CBOW samen met muziekvereniging De Bazuin een solistenconcours voor blazers en slagwerkers. De Bazuin viert dit jaar haar 40-jarige jubileum en mede ter gelegenheid hiervan wordt het solistenconcours dit jaar in Ommen gehouden. Van de kant van SDG komen dit jaar 21 optredens, waarvan 9 blazers- en 12 slagwerkoptredens. De aanvangstijd is 9.00 uur. Bij "lees meer" een lijst met de deelnemers en de volgorde.

Wil je graag een instrument spelen, maar weet je nog niet welk instrument? Of wil je gewoon graag enkele basisbegrippen leren die met muziek te maken hebben? Vanaf 4 april zullen er op woensdagmiddag introductielessen worden gegeven in Ommen! Voor slechts € 20,00 krijg je acht lessen lang, op een frisse en eigentijdse manier les over muziek van een gekwalificeerde docente.

Subcategorieën