Door Karst Veurink
Aanstaande vrijdag 7 maart vindt de officiële starthandeling van de nieuwbouw van het verenigingsgebouw plaats. Aanvang van de handeling is om 10.30 uur in ons 'oude' verenigingsgebouw de Bombardon aan het Molenpad. De officiële starthandeling is vervolgens bij de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw op de hoek Strangeweg - Haven Oost.

De komende tijd zal op deze website regelmatig verslag worden gedaan van de voortgang van de bouw van ons nieuwe verenigingsgebouw. Dit zal met name gebeuren door het plaatsen van foto's.

Hieronder de eerste serie foto's, gemaakt vanaf eind januari tot eind februari (aangepast 2-3-2014).

Door Karst Veurink
Het jaar 2014 staat voor een groot deel in het teken van de bouw van ons nieuwe verenigingsgebouw op de hoek Haven Oost - Strangeweg. In november 2013 is opdracht voor de bouw verleend aan Van Dijk Bouw.

Door Karst Veurink
Afgelopen jaar is veel duidelijk geworden over de nieuwbouw van ons verenigingsgebouw. In december 2012 is een concept van het bouwplan voor het nieuwe verenigingsgebouw gereed gekomen. Vervolgens is begin 2013 diverse keren gesproken met de gemeente en de architect om het bouwplan definitiever te maken. 

Van de bouwcommissie van SDG Ommen

Eind vorig jaar hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Ommen en onze 'buren' van de vogelvereniging "De Tuinfluiter". Aanleiding hiervoor zijn de plannen van de gemeente voor herontwikkeling van het Havengebied. De gesprekken hebben er toe geleid dat eind vorig jaar een intentieovereenkomst ondertekend is door de gemeente, De Tuinfluiter en door ons. Hierin is het principe uitgesproken dat wij, in overleg met de gemeente, samen met de De Tuinfluiter een nieuw verenigingsgebouw gaan ontwikkelen in het Havengebied.

Subcategorieën