Door Karst Veurink
Het jaar 2014 staat voor een groot deel in het teken van de bouw van ons nieuwe verenigingsgebouw op de hoek Haven Oost - Strangeweg. In november 2013 is opdracht voor de bouw verleend aan Van Dijk Bouw.

Door Karst Veurink
Afgelopen jaar is veel duidelijk geworden over de nieuwbouw van ons verenigingsgebouw. In december 2012 is een concept van het bouwplan voor het nieuwe verenigingsgebouw gereed gekomen. Vervolgens is begin 2013 diverse keren gesproken met de gemeente en de architect om het bouwplan definitiever te maken. 

Van de bouwcommissie van SDG Ommen

Eind vorig jaar hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Ommen en onze 'buren' van de vogelvereniging "De Tuinfluiter". Aanleiding hiervoor zijn de plannen van de gemeente voor herontwikkeling van het Havengebied. De gesprekken hebben er toe geleid dat eind vorig jaar een intentieovereenkomst ondertekend is door de gemeente, De Tuinfluiter en door ons. Hierin is het principe uitgesproken dat wij, in overleg met de gemeente, samen met de De Tuinfluiter een nieuw verenigingsgebouw gaan ontwikkelen in het Havengebied.

Met de sloop van de voormalige garage Westerbaan is gistermiddag (donderdag 22 december) symbolisch een einde gekomen aan twee grote hobbels voor de renovatie van het verpauperde Havengebied. De twee verenigingen Soli Deo Gloria en De Tuinfluiter krijgen op of nabij de plek van Westerbaan een nieuw verenigingsgebouw.

Subcategorieƫn